Instalace potřebných komponent

Před prvním přihlášení do Evidence řidičů pro obecní policie je potřeba nainstalovat a nastavit potřebné komponenty. A to zejména hardwarový ovladač na bezpečnostní předmět RSA a na něj navazující  instalace RSA autentizačního klienta.

 Instalace RSA autentizačního klienta pro MS Windows XP/Vista/7

Windows XP musí mít nainstalovaný Service Pack 3 - SP3

Nejprve je potřeba stáhnout soubor RSA Authentication Client 3.5.2 (nová verze z roku 2010) do libovolného místního adresáře nebo na plochu a spustit jej (2x kliknout).
Objeví se instalační okno, stačí odkliknout tlačítko Next:

C1

Dále je potřeba zvolit region, pro který instalujeme, v našem případě Evropa tedy Europe a na následující obrazovku přejdeme kliknutím na tlačítko Next:

 

C2

 

Potvrdit, že souhlasíme s licencí, tedy první možnost a opět přejít na následující okno tlačítkem Next:

 

C3

 

Vybereme cestu, kam se má program nainstalovat, standardně předvyplněna je tato a postačí kliknout na tlačítko Next:

 

C4

 

V tomto kroku je potřeba pouze spustit instalaci přes tlačítko Install:

 

C5

Po nainstalování je potřeba zvolit možnost Next:

 

C6

 

Po tomto se nám nainstaloval Autentizační Klient a instalaci dokončíme přes tlačítko Finish:

C7

 

Pc ještě potřebuje restartovat:

 

C8

 

Instalace bezpečnostního předmětu RSA pro MS Windows XP

Nejprve je potřeba vložit RSA bezpečností předmět do USB rozhraní a být připojen k internetové síti. Objeví se nám tento dialog, u kterého je důležité zakliknout možnost: Ano, pouze nyní a kliknout na tlačítko Další:

1

V následujícím kroku je potřeba vybrat možnost – Instalovat software automaticky a opět stisknout  tlačítko Další

2

V příštím kroku si průvodce nalezne ovladač a po nalezení nám opět dovolí kliknout na tlačítko Další:

3

 

 

Následující krok nám nainstaloval ovladač a opět je potřeba stisknout tlačítko Další:

4

Poslední krok nás informuje o nainstalování a je potřeba kliknout na tlačítko Dokončit:

5

Tímto jsme nainstalovali hardwarový ovladač na bezpečnostní předmět RSA.

Pokud se ovladač z nějakého důvodu nestáhl, tak lze potřebné soubory stáhnout zde. Pak je třeba v druhém kroku namísto "Instalovat software automaticky" vybrat možnost "Instalovat ze seznamu či daného umístění" a zde následně vybrat adresář se staženým a rozbaleným výše uvedeným souborem.


 

 Popis práce s bezpečnostním předmětem

Jak vlastně pracovat s bezpečnostím předmětem:

Po nainstalování ovladače a s ním související instalací klienta, se Vám v pravém dolním rohu na liště zobrazí ikona „zámku“.

C9

 

 

 

Pokud je v USB rozhraní i bezpečností předmět RSA u ikony přibyde +.

C10a

 

 

 

Otevřeme si tedy Internet Explorer a do panelu adresa zadáme příslušnou stránku evidence řidičů pro obecní policie, v našem případě     https://irr-op.mdcr.cz za účelem přihlášení do Evidence řidičů pro obecní policie.

 

c14

 

 

Při přihlášení k Evidenci řidičů pro obecní policie se Vám objeví následující okno s výběrem certifikátu, stačí zvolit certifikát (tak že na něj kliknete) a poté potvrdit stiskem OK:

C10

Posledním krokem je pak již zadat Váš pin, který si sami zvolíte a potvrdit stiskem OK. Poté se již zobrazí stránky Evidence řidičů pro obecní policie:

C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě k nastavení RSA bezpečnostního centra, v případě, že si na ikonu „zámku“ (v pravo dole na liště) 2x kliknete, zobrazí se Vám RSA Security Center. V něm pak můžete jednak bezpečností předmět nastavit (Nastavuje se zde například PIN), tak zde můžete i vidět 6ti místný kód (Tokencode), který po Vás bude  internetová stránka vyžadovat při přihlášení. Tento kód bude pokaždé jiný, abyste jej nemuseli přepisovat, můžete jej zde, pomocí tlačítka COPY zkopírovat a poté jej do příslušného okna pouze vložit.

 

C13